domowe gospodarstwo co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Gospodarstwo domowe

Definicja z ang. Household, z niem. Haushalts-.

Definicja GOSPODARSTWO DOMOWE: Podstawowa jednostka ekonomiczna, ustalana jako jedna albo więcej osób dobrowolnie żyjących wspólnie, spożywających wspólnie posiłki, i czerpiących zyski z faktu prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. Regularnie ekonomia, w odróżnieniu do antropologii, nie znajduje ogromnych różnic między pojęciami takimi jak "gospodarstwo domowe" i "rodzina", jednakże z punktu widzenia tożsamości płci, związki ekonomiczne, mechanizmy zachodzące wewnątrz gospodarstwa domowego i rodziny mają kompletnie odmienne cechy. Gospodarstwo domowe jest formacją analogiczną do definicje spółki jako jednostki gospodarczej. Modele gospodarstwa domowego z punktu widzenia podejmowanych decyzji, mogą się dzielić na jednostkowe i kolektywne. W razie modelu jednostkowego, tylko jedna osoba jest władna do podejmowania żadnych wiążących decyzji. Różne modele jednostkowe używają różnych metod w podziale dóbr i dochodów. Schemat kolektywny dzieli się na typ kooperacyjny i niekooperacyjny. Schemat kooperacyjny to taki, gdzie członkowie gospodarstwa domowego (na przykład małżeństwo) dzielą pomiędzy siebie wszystko tak, aby partnerzy nie byli pokrzywdzeni. Schemat niekooperacyjny to typ modelu, gdzie podział dóbr i dochodów następuje z uwzględnieniem elementu tożsamości płci, dzieląc to gospodarstwo domowe na sub-gospodarstwa

Czym jest Gospodarstwo domowe znaczenie w Znaczenie prawo G .

Co znaczy Sektor Finansowy:
Porównanie zestaw instytucji, instrumentów i regulacji prawnych, które umożliwiają zawieranie transakcji poprzez zaciąganie i regulowanie długów, a więc poszerzanie możliwości kredytowych. Mechanizm finansowy gospodarstwo domowe co znaczy.
Krzyżówka Rachunkowość Narodowa:
Dlaczego wykazujących wszystkie dochody i wyniki gospodarcze. Mechanizm rachunkowości narodowej zaproponowany poprzez ONZ (UN Mechanizm of National Accounts - SNA) i użytkowany w większości państw, nie gospodarstwo domowe krzyżówka.
Co to jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości:
Jak lepiej Sprawiedliwości, jako organizacja sądowa UE, zapewnia, aby prawo wspólnotowe nie było interpretowane i użytkowane w różny sposób w każdym z krajów członkowskich, aby mechanizm prawny pozostał gospodarstwo domowe co to jest.
Słownik Budżet Uwzględniający Tożsamość Płci:
Kiedy uwzględniające tożsamość płci, odmiennie regularnie zwane budżetami kobiet, odnoszą się do wielu mechanizmów i narzędzi, które stawiają sobie za cel ocenę wpływu budżetów rządowych (raczej na gospodarstwo domowe słownik.
  • Dodano:
  • Autor: