ruch społeczno polityczny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczny Społeczno Ruch

Definicja Ruch Społeczno-Polityczny: działanie ekipy społ. zmierzające do wprowadzenia ustalonych zmian w życiu społ.
i polit. R.s.p od partii politycznej odróżnia luźna struktura organizacyjna
i brak sformalizowanego członkostwa. Celem r.s.p. może być między innymi spowodowanie zmian w zachowaniach i postawach społ. czy systemie wartości poszczególnych ludzi; dążenie do realizacji ustalonych interesów społ.-polit.; chęć podniesienia własnego prestiżu; propagowanie odmiennej wizji rozwoju społ.-polit.; wywieranie nacisku na władze. Taki charakter mają na przykład ruchy: obrońców pokoju, obrony praw człowieka i obywatela, ekologiczne, na rzecz przeciwdziałania narkomanii, na rzecz dopuszczalności aborcji i antyaborcyjne. R.s.p. to również ogół działań podejmowanych w ramach ustalonych grup społ., na przykład ruch związkowy, robotniczy, studencki. R.s.p. można podzielić z racji na głoszone idee (na przykład ruch liberalno-burżuazyjny, ruch socjalistyczny czy socjaldemokratyczny) albo z racji na relacja do istniejącego ustroju polit (na przykład zachowawcze - dążą do zachowania istniejącego ustroju; reformatorskie - celem ich jest przeprowadzenie ewolucyjnych zmian ustrojowych; rewolucyjne - zmierzają do obalenia ustroju; reakcyjne - aktualny porządek społ.-polit. chcą zastąpić poprzednim)

Czym jest ruch społeczno-polityczny znaczenie w Słownik R .