system notowań ciągłych co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ciągłych Notowań System

Definicja System Notowań Ciągłych: mechanizm zawierania transakcji na giełdzie papierów wartościowych, gdzie wszystkie transakcje na dany papier wartościowy mogą być wykonywane po różnych cenach. Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych transakcje kupna-sprzedaży papierów w tym systemie wykonywane są w następujący sposób: przed rozpoczęciem sesji w danym dniu w godzinach od 9 do 13 przyjmowane są zlecenia giełdowe. O godzinie 13 ustalany jest tak zwany kurs otwarcia, przy którego wyznaczaniu stosuje się podobne zasady jak przy systemie jednolitego kursu dnia. W dalszym ciągu ustalane są idealne zlecenia kupna albo zlecenia sprzedaży czekające na realizację. Przy porządkowaniu zleceń oczekujących na realizację pierwszym kryterium decyzyjnym o miejscu w kolejce jest limit ceny (zlecenia sprzedaży - od najniższych do najwyższych, zlecenia kupna - od najwyższych do najniższych limitów cen), a w razie równych limitów cen - czas złożenia zlecenia. Transakcje w czasie sesji zawierane są po różnych kursach wynikających bezpośrednio z limitu i czasu złoźenia zleceń. O godz. 15:00 kończy się sesja giełdy

Czym jest system notowań ciągłych znaczenie w Słownik S .