utopia co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Utopia

Definicja Utopia: "miejsce, którego nie ma", termin pochodzący od tytułu dzieła T. Moore'a Prawdziwie złota książeczka o najwspanialszym urządzeniu rzeczypospolitej i o nowej wyspie Utopii (1516), opisującego najlepsze społ. zamieszkujące fikcyjną wyspę Utopia.
Z czasem u. zaczęła oznaczać: 1. wszelakie wizje idealnego społ., gdzie nie ma miejsca na zło i niesprawiedliwość; 2. projekty przebudowy społ. nie liczące się
z realiami, polegające się na fantazji i marzeniach o jakimś idealnym ustroju. Wybrane utopijne koncepcje próbowano realizować, na przykład R. Owen, C.H. Saint-Simon, Ch. Fourier - tworzyli najlepsze społeczności, miały one siłą przykładu przekonać innych do socjalizmu ( socjalizm utopijny). Inni przemocą usiłowali utworzyć najlepsze społ. ( nazizm, stalinizm, totalitaryzm)

Czym jest utopia znaczenie w Słownik U .