międzynarodowa konferencja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Międzynarodowa Konferencja

Definicja Konferencja Międzynarodowa: spotkanie przedstawicieli rządów albo organizacji społ. z kilku krajów poświęcone dyskusjom na określony temat albo rozwiązaniu jakiegoś problemu. Może mieć charakter powszechny, regionalny albo grupowy. Przyjmuje różne formy - konf. dypl., polit., spotkania na szczycie, konferencje. K.m. zwołuje się przez noty dypl., gdzie ustala się cele, zasady, termin, miejsce i skład spotkania. Głosowanie przebiega na zasadach równości, każdemu państwu przypada jeden głos. K.m. kończy się zwykle wydaniem oświadczenia, przyjęciem uchwały albo zawarciem umowy międzynar

Czym jest konferencja międzynarodowa znaczenie w Słownik K .