rola społeczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Społeczna Rola

Definicja Rola Społeczna: mechanizm zachowań i postaw wynikających z przynależności jednostki do ustalonych grup socjalnych i zespół pełnionych poprzez nią funkcji. Każda jednostka pełni sporo ról, na przykład członka rodziny, ucznia, studenta, żołnierza, emeryta. Na każdą składają się określone prawa i wymagania, przywileje i powinności. Od tego, czy r.s. są pełnione dobrowolnie czy pod przymusem, pozostają w konflikcie ze sobą czy wzajemnie się uzupełniają, zależy stopień realizacji celów osobistych i funkcjonowanie społ., jego gospodarki, kult. bądź obronności

Czym jest rola społeczna znaczenie w Słownik R .