resocjalizacja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Resocjalizacja

Definicja Resocjalizacja: włączenie do życia społ. kogoś, kto poprzez jakiś czas był pozbawiony możliwości uczestniczenia w nim; podejmowanie działań pedagogicznych i prawnych zmierzających do takiego ukształtowania i utrwalenia postawy skazanego (na przykład przestrzegania porządku prawnego, poczucia odpowiedzialności), by po okresie pozbawienia wolności wrócił do życia społ. W zakładzie karnym r. dzieje się poprzez wykorzystywanie nagród i kar dyscyplinarnych i współdziałanie ze społ. (na przykład organizowanie koncertów i różnych zajęć kult.-oświatowych)

Czym jest resocjalizacja znaczenie w Słownik R .