reprywatyzacja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Reprywatyzacja

Definicja Reprywatyzacja: zwrot majątku przejętego poprzez kraj. Aktualnie w Polsce rozważanych jest kilka wariantów r.: zwrot mienia w całości, jego ekwiwalentu w gotówce albo papierach wartościowych, zwrotu w formie działek ziemi
i udziałów w konkretnych przedsiębiorstwach

Czym jest reprywatyzacja znaczenie w Słownik R .