premier co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Premier

Definicja Premier: kieruje pracami rządu ( gabinetu), odpowiada za realizację jego funkcji wykonawczych. P. w parlamentarno-gabinetowych reżimach opartych na istnieniu dwu albo wielopartyjnego mechanizmu powoływany jest poprzez parlament.
W semiprezydenckich reżimach, konstytucja gwarantuje prezydentowi prawo do powoływania p. W Niemczech p. jest kanclerz, w W. Brytanii pierwszy minister (prime minister). P. ma zwykle prawo składać wnioski o mianowanie albo odwołanie któregoś z ministrów i ma uprawnienia do obsadzania niektórych ważniejszych stanowisk. P. z reguły rekrutuje się z kierownictwa partii formujących rząd. W Polsce stanowisko p. ustala się mianem Prezesa Porady Ministrów

Czym jest premier znaczenie w Słownik P .