ekonomia co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ekonomia

Definicja Ekonomia: edukacja badająca metody radzenia sobie z brakiem nieograniczonego dostępu do wszystkich dóbr i usług i metody wykorzystywania tych dóbr w celu zaspokojenia nimi jak największej ilości potrzeb ludzkich. E. poszukuje odpowiedzi na 3 główne pytania: co, jak i dla kogo produkować? Pierwsza sprawa ustala dobra, usługi, jakie mogą być wytwarzane, druga sposób produkcji, w jaki niektóre dobra i usługi będą wytwarzane i z wykorzystaniem jakich technologii, metod wytwarzania albo przetwarzania czynników produkcji. Sprawa trzecia to ustalenie, kto może być odbiorcą wyprodukowanych dóbr i usług. Znaczy to, Iż e. jest edukacją koncentrującą się na dokonywaniu wyborów w produkcji i dystrybucji dóbr i usług. W e. istnieją dwa metody analizy decyzji powiązane z gospodarowaniem: mikroekonomia, która koncentruje się na działalności podmiotów gospodarujących (na przykład rząd, spółki czy gospodarstwa domowe) i makroekonomia, która skupia się na funkcjonowaniu gospodarki jako całości i zajmuje się, na przykład bezrobociem, inflacją, postępem gosp. Z racji na sposób prezentacji efektów pracy ekonomistów e. możemy także podzielić na e. pozytywną, opisującą obecne życie gospodarcze i na tej podstawie wnioskującą o przyszłości i e. normatywną, opisującą życie gospodarcze takie, jakim powinno ono być i podsuwającą metody osiągnięcia idealnego stanu

Czym jest ekonomia znaczenie w Słownik E .