środkowoeuropejskie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

Definicja Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu: porozumienie podpisane w 1992 poprzez Czechosłowację, Polskę i Węgry (od 1993 Czechy i Słowację) dot. powołania do życia strefy wolnego handlu między państwami członkowskimi. Zawiera harmonogram redukcji stawek celnych i barier pozataryfowych ( subsydia, embargo, podatki importowe i tak dalej) we wzajemnym handlu. Problemy powiązane są jedynie
z liberalizacją handlu w dziedzinie towarów rolno-spożywczych wynikające z mocnych działań w dziedzinie ochrony własnych rynków żywnościowych. Państwa CEFTA wspierają się wzajemnie w dążeniu do przyjęcia do UE. W 1995 do CEFTA przystąpiła Słowenia, a w 1997 Rumunia. Zobacz także protekcjonizm

Czym jest Środkowoeuropejskie znaczenie w Słownik S .