smith adam co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Adam Smith

Definicja Smith Adam: ekonomista, położył podwaliny pod ekonomię klasyczną. Główne dzieło - Badania nad naturą i powodami bogactwa narodów. S. postrzegał rynek jako sposób nawiązywania współpracy pomiędzy obcymi ludźmi. Uważano wtedy, Iż
w zamianie handlowej jedna strona osiąga zysk kosztem drugiej, S. argumentował, Iż jeżeli obie strony dokonują dobrowolnie transakcji i każda daje coś wartościowego, otrzymując także coś wartościowego, to obie strony mają poczucie, Iż odnoszą korzyści. Dzięki handlu otrzymali coś, czego nie mogli sami wytworzyć. Krytycy mechanizmu rynkowego postrzegali zysk jako niesprawiedliwe obciążenie zarobków pracowniczych, S. uważał, Iż to jest impuls, płaca, które skłania producenta dóbr albo wykonawcę usług do dążenia do zaspokojenia potrzeb innych ludzi. Był zwolennikiem działalności rządu, ograniczonej do sfery obrony narodowej, adm. i wymiaru sprawiedliwości, nie interweniującego w sferę działalności gosp. Zobacz także mechanizm ekonomiczny

Czym jest Smith Adam znaczenie w Słownik S .