mandat przedstawicielski co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Przedstawicielski Mandat

Definicja Mandat Przedstawicielski: upoważnienie udzielone osobie sprawującej funkcję z wyboru (na przykład posła, senatora, radnego), obejmujące prawo do ich reprezentowania, przedstawiania recenzji
i poglądów i podejmowania decyzji w drodze głosowania. Odznacza się dwa typy m.p. 1) m.p. wolny, przedstawiciel jako reprezentant całego narodu ma prawo podejmować działania właściwe
z swoimi przekonaniami, nie może także być poprzez wyborców odwołany przed upływem kadencji. W praktyce jednak musi się on liczyć z wolą wyborców, aby zostać wybranym w kolejnych wyborach; 2) m.p. imperatywny (związany), nakłada na przedstawiciela wymóg uwzględniania recenzji i woli elektoratu, wyborcy mogą go odwołać przed upływem kadencji. W Polsce, obowiązuje typ m.p. wolnego. Odpowiednio z konstytucją poseł (senator) jest przedstawicielem narodu, nie jest związany instrukcjami wyborców i nie może być poprzez nich odwołany. Złożenie m.p. następuje wyłącznie w razie odmowy ślubowania

Czym jest mandat przedstawicielski znaczenie w Słownik M .