spółka ograniczoną co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Definicja Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością: firma działająca opierając się na prawa handlowego. W sp. z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa jedynie do wysokości swoich wkładów, tzn. nie od-
powiadają dorobkiem osobistym,
z jednym wyjątkiem - z majątku prywatnego udziałowca sp. z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być egzekwowane stawki zadłużenia, jakie ma firma z tytułu nie płaconych podatków. Prawo nie wyznacza ani dolnej, ani górnej granicy liczby wspólników, znaczy to, Iż udziałowcem może być jedna osoba fizyczna albo osoba prawna. Firma powstaje z chwilą wpisania do rejestru handlowego, nabywając równocześnie osobowość prawną. Korzyścią, jaką spodziewa się osiągnąć wspólnik, jest, podobnie jak w firmie akcyjnej, dywidenda. Głównymi organami firmy są zarząd i zebranie wspólników. Ponadto umowa firmy może przewidywać powołanie komisji rewizyjnej albo porady nadzorczej (bądź obu równocześnie), z kolei gdy liczba wspólników przekracza 50, jest obowiązkowy obowiązek powołania któregoś z tych organów. Zobacz także walne zebranie

Czym jest spółka z ograniczoną znaczenie w Słownik S .