świadek incognito co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Incognito Świadek

Definicja Świadek Incognito: wg kodeksu postępowania karnego to jest osoba, co do której sąd albo prokurator wydał postanowienie o zachowaniu w tajemnicy danych umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka. Decyzja taka wydawana jest wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo znacznej wartości mienia świadka lub osoby dla niego najbliższej. W takich sytuacjach dane dotyczące świadka pozostają wyłącznie do informacje sądu i prokuratora, a również, gdy zachodzi konieczność, funkcjonariusza policji. Równocześnie miejsce przesłuchań i protokoły z zeznań świadka powinny być tak zabezpieczone, by uniemożliwić jego ujawnienie. Ś.i. ma także prawo do zachowania tajemnicy miejsca zamieszkania. Celem ustanowienia instytucji ś.i. było powstanie warunków do bardziej skutecznego zwalczania przestępczości w Polsce

Czym jest świadek incognito znaczenie w Słownik S .