public relations co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Relations Public

Definicja Public Relations: ogół działań związanych z kształtowaniem recenzji publicznej poprzez instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje i tym podobne Pozytywne ułożenie stosunków z otoczeniem ma zapewnić efekt w osiągnięciu założonych celów (na przykład ekon., polit., społ.). P.r. odnosi się również do współpracy z kontrahentami, nabywcami wyprodukowanych towarów, miejscowymi organizacjami, organami adm., prasą, radiem i telew. W kształtowaniu recenzji publicznej ważną rolę odgrywają eksperci (psycholodzy, socjolodzy) zatrudnieni na stanowiskach do spraw p.r., których zadaniem jest organizowanie zaplanowanych akcji propagandowych i reklamowych. Akcje te prowadzone są przeważnie dzięki środków masowego przekazu. Zobacz także propaganda, reklama

Czym jest public relations znaczenie w Słownik P .