encyklika co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Encyklika

Definicja Encyklika: uroczyste orędzie papieża skierowane do hierarchii kościelnej, duchowieństwa i wiernych całego świata w kwestiach o znaczeniu ogólnokościelnym. Nazwę konkretnej e. tworzą pierwsze słowa użyte w jej oficjalnej wersji. Do w najwyższym stopniu znanych należą e. społ.-polit. wyrażające socjalną doktrynę Kościoła

Czym jest encyklika znaczenie w Słownik E .