militaryzm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Militaryzm

Definicja Militaryzm: 1. polityka zbrojeń i przygotowań wojsk. prowadzona w celu zagarnięcia nowych terytoriów, 2. mechanizm sprawowania władzy, gdzie armia wpływa na politykę albo działalność państwa. Przedmioty te występowały w XIX w.
w Prusach, w III Rzeszy Niemieckiej i Japonii do klęski w 1945. Metodą og-raniczenia wpływu wojskowych i zapobieżenia tendencjom milit. jest wprowadzanie zasady cywilnej, demokrat. kontroli nad wojskiem. Zobacz także kompleks wojskowo-przemysłowy

Czym jest militaryzm znaczenie w Słownik M .