zaufania co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Zaufania Mąż

Definicja Mąż Zaufania: osoba wyznaczona poprzez pełnomocnika komitetu wyborczego do reprezentowania interesów kandydata na posła, senatora albo radnego przed właściwą komisją wyborczą. M.z. uczestniczy w ustalaniu wyników wyborów i czuwa nad prawidłowym zliczaniem głosów. Przysługuje mu także prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag, z wymienieniem konkretnych zarzutów. Odpowiednio z ordynacją wyborczą do Sejmu (z 28 V 1993) pełnomocnik okręgu wyborczego wyznacza po jednym m.z. do każdej obwodowej komisji wyborczej (jest to na najniższym poziomie obliczania głosów) na obszarze okręgu wyborczego, gdzie została zarejestrowana zgłoszona poprzez niego spis okręgowa. W wyborach do rad gminnych, prawo do wyznaczania m.z. przysługuje każdemu kandydatowi, który zarejestrował się
w okręgu jednomandatowym i pełnomocnikowi każdej listy zarejestrowanej
w okręgu wielomandatowym

Czym jest mąż zaufania znaczenie w Słownik M .