amnesty international co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy International Amnesty

Definicja Amnesty International: jedna z w najwyższym stopniu znanych organizacji pozarządowych, założona z inicjatywy bryt. prawnika P. Benesona w 1961 w Londynie. Skupia setki tys. członków w powyżej 160 państwach. AI walczy o uwolnienie więźniów sumienia, jeżeli nie używali przemocy, rzetelność mechanizmów karnych, raczej polit., zniesienie kary Zgonu, zaprzestanie tortur albo poniżającego traktowania więźniów. Działa na rzecz upowszechnienia prawa do azylu i wyeliminowania handlu bronią, wspomaga rodziny poszkodowanych. Kluczowe organy AI: Porada Międzynarodowa (obraduje raz w roku), Międzynar. Komitet Wykonawczy (desygnowany poprzez Radę), Sekretariat Międzynar. zajmuje się bieżącą działalnością - Stałe Biuro AI Członkami mogą być inne organizacje pozarządowe i osoby, działające również w ramach sekcji krajowych. Coroczne raporty AI przedstawiają stan praw człowieka w poszczególnych państwach, a co miesiąc ukazuje się "Amnesty International News". AI w 1977 dostała Pokojową Nagrodę Nobla, w 1978 Nagrodę Praw Człowieka ONZ i w 1983 Nag-rodę Porady Europy

Czym jest Amnesty International znaczenie w Słownik A .