spinoza baruch benedykt co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Benedykt Baruch Spinoza

Definicja Spinoza Baruch Benedykt: hol. myśliciel, jeden z w najwyższym stopniu wpływowych filozofów czasów nowoż. Kluczowe dzieła S. Etyka i Traktat polityczny opublikowano po jego Zgonu. Na poglądy S. dot. państwa i społ. pewien wpływ wywarły koncepcje T. Hobbesa, aczkolwiek konkluzje obu autorów są różne. S. założył, Iż ludzie w startowym okresie żyli we wzajemnej wrogości, bo wyłącznie siła stanowiła granicę ich praw naturalnych. Dlatego także, rozsądnie się zachowując, zawarli oni umowę socjalną, na mocy której powołano kraj, zapewniające jednostkom ład i bezpieczeństwo. Celem państwa jest zapewnienie ludziom szczęścia i wolności w granicach reguł przyjętych i akceptowanych poprzez społ. Rozważając wady i zalety różnych ustrojów, S. doszedł do przekonania, Iż idealna jest demokracja. Jest gdyż w najwyższym stopniu naturalną i najbliższą każdemu człowiekowi metodą sprawowania władzy, a również najkorzystniejszym metodą zagwarantowania tolerancji i zabezpieczenia jednostce jej praw i wolności. Zarazem uważał, Iż prawa polit. powinni posiadać tylko zamożni. Dowodził także, Iż kraj powinno oprzeć się na całkowitym zagwarantowaniu własności prywatnej i wolności obrotu towarami. Poglądy S. można uznać za umiarkowanie konserwatywne. Jego idee wolności i tolerancji i utylitarystycznie pomyślanych zadań państwa wytyczały wizję przyszłej liberalnej republiki burżuazyjnej. Do S. nawiązywali liczni myśliciele oświeceniowi, w tym w pierwszej kolejności J.J. Rousseau

Czym jest Spinoza Baruch Benedykt znaczenie w Słownik S .