dzierżawa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Dzierżawa

Definicja Dzierżawa: umowa, gdzie wy-
niku właściciel oddaje w użytkowanie daną rzecz albo prawo majątkowe osobie dzierżawiącej w zamian za opłatę ustaloną z góry, w stałej wysokości i niezależnej od wyników gospodarowania dzierżawcy. Istnieje forma d. wieczystej na moment nieograniczony, chyba Iż umowa zostaje rozwiązana wskutek niedopełnienia jej warunków poprzez którąś ze stron

Czym jest dzierżawa znaczenie w Słownik D .