ryzyko co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ryzyko

Definicja Ryzyko: prawdopodobieństwo nieuzyskania przewidywanych efektów (poniesienia strat) wskutek podjęcia określonej decyzji ekonom. R. jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Aby zminimalizować r., decydent musi zebrać jak najwięcej informacji, opierając się na których może ocenić opłacalność, skutki pozytywne i niekorzystne podejmowanej decyzji. Przeważnie r. jest odwrotnie proporcjonalne do zysków, im większe r. tym większa jest sposobność porażki. Ten typ r. przeważnie pojawia się w obrocie papierami wartościowymi na giełdzie papierów wartościowych i w obrocie transakcjami terminowymi na giełdzie terminowej. Zobacz także: opcje, futures

Czym jest ryzyko znaczenie w Słownik R .