sukcesja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Sukcesja

Definicja Sukcesja: dziedziczenie dóbr materialnych (spadek, spuścizna) albo praw do tronu (następstwo tronu), a również przejęcie praw i obowiązków odnosząc się do określonego terytorium. Ostatnia sprawa stała się ważnym elementem stosunków międzynar.
w momencie dekolonizacji, lecz także
w Europie w latach 90. przez wzgląd na rozpadem jednych krajów (ZSRR, Jugosławia, Czechosłowacja) i powstawaniem nowych na ich terytoriach i zjednoczeniem Niemiec. Obiektem s. są umowy międzynarodowe, pozatraktatowe prawa i zobowiązania, członkostwo w organizacjach międzynarodowych. Nie następuje ona jednak automatycznie, w sytuacji traktatów wielostronnych sukcesor ma prawo wyboru ustalonych umów albo uznania, że nie czuje się związany umowami swego poprzednika. Określenia dot. granic i innych kwestii terytorialnych muszą być przejęte. Umowy dwustronne obowiązują, jeżeli strony
w sposób umowny albo domniemany zgadzają się na to. Jednym z trudniejszych zagadnień jest s. zobowiązań finansowych, na przykład państwa poradzieckie musiały ustalić zasady podziału majątku i spłat długu. Z kolei Rosja uznana za głównego sukcesora ZSRR zadeklarowała gotowość wykonania wszystkich zobowiązań zawartych w umowach podpisanych poprzez ZSRR. Sprawy s. regulują dwie wiedeńskie konwencje ONZ - w kwestii sukcesji krajów odnosząc się do traktatów (1978) i w kwestii sukcesji krajów w dziedzinie własności krajów, archiwów i długów krajów

Czym jest sukcesja znaczenie w Słownik S .