agenda 2000 co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy 2000 Agenda

Definicja Agenda 2000: dokument przygotowany poprzez Komisję Europejską, ogłoszony w Parlamencie Europejskim po zakończeniu konferencji międzyrządowej w1997, przedstawia cele i politykę UE na przełom wieków. Strategia rozwojowa zakłada wzmacnianie UE i rozszerzanie jej granic. Siła Unii, a poprzez to sposobność sprostania wyzwaniom XXI w., zależy od stałego, zrównoważonego wzrostu gosp., konkurencyjności, zahamowania bezrobocia, podnoszenia poziomu życia obywateli UE. Temu ma służyć reforma najważniejszych polityk szczegółowych (fundusz strukturalny, polityka rolna, reforma instytucji i procesu decyzyjnego, polityka społeczna) i objęcie Europy Wsch. procesami integr. Komisja po analizie przygotowania 10 krajów Europy Środk.
-Wsch., kandydujących do UE, rekomendowała rozpoczęcie negocjacji z Węgrami, Polską, Estonią, Czechami i Słowenią. Pozostałe państwa nie zostały wykluczone zprocesu integr., wskazano im jedynie konieczne do spełnienia warunki

Czym jest Agenda 2000 znaczenie w Słownik A .