powszechnie znany numer co to znaczy

Czy przydatne?

Powszechnie znany numer telefonu do straży pożarnej brzmi 998. Czy jest on już zastąpiony przez bardziej popularny na świecie numer 112?

Definicja z ang. Commonly known phone number for the fire brigade is 998. Is it already replaced by more popular in the world number 112?, z niem. Allgemein bekannte Telefonnummer für die Feuerwehr ist 998. Ist es schon immer beliebter in der Welt Nummer 112 ersetzt?.

Co to jest: Numer telefonu 998 jest następnie obecny i jeśli nawet w przyszłości zostanie zastąpiony innym, będzie na pewno następnie funkcjonował jako numer alternatywny. Połączenie z tym numerem jest bezpłatne i można je realizować z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Zarówno z jednych, jak i z drugich połączenie wybieramy bez żadnego numeru poprzedzającego, takiego jak kierunek bądź prefiks. Mechanizm automatycznie łączy nas z najbliższym terenowo stanowiskiem zarządzania Państwowej Straży Pożarnej. Uruchomiony dopiero co drugi ogólnopolski numer alarmowy 112, z reguły odbierany jest w stanowiskach dowodzenia policji i stamtąd w przypadku potrzeby rozmowa może być przekierowana do dyżurnego odpowiedniej służby ratowniczej

Czym jest Powszechnie znany numer znaczenie w Definicje w miejscu pracy .