robić przypadku kiedy skutek co to znaczy

Czy przydatne?

Co robić w przypadku, kiedy na skutek odcięcia dróg ewakuacyjnych przez silny, gęsty dym nie możemy wydostać się z budynku, w którym wybuchł pożar?

Definicja z ang. What if, when as a result of the escape routes cut off by heavy, dense smoke can not get out of the building in which the fire broke out?, z niem. Was ist, wenn, wenn als Folge der durch schweren, dichten Rauch schneiden kann nicht aus dem Gebäude, in dem das Feuer ausbrach bekommen Fluchtwege?.

Co to jest: Jeśli z uzasadnionych przyczyn nie jest możliwe opuszczenie budynku, na przykład w konsekwencji silnego zadymienia korytarza albo klatki schodowej, należy schronić się w najbliższym wyposażonym w okno pomieszczeniu (pamiętając, by odruchowo nie zamknąć się od środka na klucz!), w przypadku potrzeby uszczelniając szpary w drzwiach zwilżonymi wodą szmatami, zerwanymi z okien zasłonami albo fragmentami odzieży. Jeśli możliwe jest otwarcie okna, zawsze trzeba skorzystać z tej okazji, by nie ulec zatruciu toksycznymi i regularnie bezwonnymi gazami pożarowymi mogącymi otrzymać się do pomieszczenia. Otwarte okno należy także zastosować do zasygnalizowania swojej obecności w budynku osobom znajdującym się na zewnątrz. Jeżeli z kolei otwarcie albo wybicie okna z różnych względów nie jest możliwe, należy jak najszybciej o swojej sytuacji postarać się poinformować (na przykład telefoniczne) straż pożarną. Należy także wiedzieć, Iż w razie niepalnej konstrukcji budynku i przewidywanej w uwarunkowaniach aglomeracji miejskiej szybkiej interwencji straży pożarnej wyposażonej w profesjonalny sprzęt i agregaty oddymiające w wielu sytuacjach, pozostanie w zamykanym i wentylowanym albo wyposażonym w okna pomieszczeniu jest znacząco mniej ryzykowne niż próba pokonania kilkunastu metrów silnie zadymionego korytarza albo inne, nierzadko skrajnie desperackie sposoby ewakuacji. Jeśli jednak przybyli na miejsce pożaru strażacy nakażą całkowitą ewakuację obiektu, należy się tej decyzji bezwarunkowo podporządkować

Czym jest Co robić w przypadku, kiedy znaczenie w Definicje w miejscu pracy .