jaką odległość należy co to znaczy

Czy przydatne?

Na jaką odległość należy podejść do źródła ognia, aby skutecznie ugasić go za pomocą gaśnicy?

Definicja z ang. How far you must go to the fire in order to effectively extinguish it with a fire extinguisher?, z niem. Wie weit müssen Sie, um das Feuer zu gehen, um effektiv zu löschen Sie es mit einem Feuerlöscher?.

Co to jest NA JAKĄ ODLEGŁOŚĆ NALEŻY PODEJŚĆ DO ŹRÓDŁA OGNIA, ABY SKUTECZNIE UGASIĆ GO ZA POMOCĄ GAŚNICY?: Nie ma potrzeby bardzo bliskiego podchodzenia do źródła ognia, bo zasięg rzutu proszku gaśniczego wynosi około 2 metrów w razie gaśnic samochodowych i 3–4 metrów dla gaśnic większych, 4- i 6- kilogramowych. Podobnie kształtuje się zasięg rzutu środka gaśniczego z gaśnic śniegowych, płynowych i innych agregatów gaśniczych. W trakcie uruchamiania gaśnicy należy uważać, ?Xeby strumienia środka gaśniczego przypadkowo nie skierować sobie na twarz albo na twarze innych znajdujących się w zasięgu gaśnicy ludzi

Czym jest Na jaką odległość należy znaczenie w Definicje w miejscu pracy .

Co znaczy Na Czym Ogólnie Polega Zapobieganie Pożarom?:
Porównanie pożarom bazuje na przestrzeganiu fundamentalnych nakazów i zakazów ustalonych w obowiązujących regulaminach przeciwpożarowych. Ich konsekwencją na szczeblu zakładu pracy powinno być opracowanie na jaką odległość należy podejść do źródła ognia, aby skutecznie ugasić go za pomocą gaśnicy? co znaczy.
Krzyżówka Co Należy Zrobić W Przypadku Zauważenia Pożaru Lub Innej Sytuacji Mogącej W Swych Skutkach Spowodować Zagrożenie Dla Ludzi Lub Mienia?:
Dlaczego pożaru, jego objawów albo stwierdzenia innej, zagrażającej bezpieczeństwu sytuacji należy niezwłocznie powiadomić o zagrożeniu ludzi mogących znaleźć się w jego strefie i powiadomić o tym jednostkę na jaką odległość należy podejść do źródła ognia, aby skutecznie ugasić go za pomocą gaśnicy? krzyżówka.
Co to jest Czy Są Jakieś Przypadki, Kiedy Bezwzględnie Należy Podjąć Walkę Z Ogniem Jeszcze Przed Przybyciem Straży Pożarnej?:
Jak lepiej takie sytuacje, np. wtedy, gdy zaniechanie działań ratowniczych może przyczynić się do Zgonu człowieka. Odpowiednikiem może być pożar w obiekcie, gdzie przebywają osoby niepełnosprawne, niemające na jaką odległość należy podejść do źródła ognia, aby skutecznie ugasić go za pomocą gaśnicy? co to jest.
Słownik Co To Jest Dźwig Pożarowy?:
Kiedy ekip ratowniczych nazywany kolokwialnie dźwigiem pożarowym, to jest dźwig osobowy, który w przeciwieństwie od standartowych urządzeń tego typu musi spełniać specjalne, bardzo rygorystyczne wskaźniki na jaką odległość należy podejść do źródła ognia, aby skutecznie ugasić go za pomocą gaśnicy? słownik.
  • Dodano:
  • Autor: