jaką odległość należy co to znaczy

Czy przydatne?

Na jaką odległość należy podejść do źródła ognia, aby skutecznie ugasić go za pomocą gaśnicy?

Definicja z ang. How far you must go to the fire in order to effectively extinguish it with a fire extinguisher?, z niem. Wie weit müssen Sie, um das Feuer zu gehen, um effektiv zu löschen Sie es mit einem Feuerlöscher?.

Co to jest: Nie ma potrzeby bardzo bliskiego podchodzenia do źródła ognia, bo zasięg rzutu proszku gaśniczego wynosi około 2 metrów w razie gaśnic samochodowych i 3–4 metrów dla gaśnic większych, 4- i 6- kilogramowych. Podobnie kształtuje się zasięg rzutu środka gaśniczego z gaśnic śniegowych, płynowych i innych agregatów gaśniczych. W trakcie uruchamiania gaśnicy należy uważać, ?Xeby strumienia środka gaśniczego przypadkowo nie skierować sobie na twarz albo na twarze innych znajdujących się w zasięgu gaśnicy ludzi

Czym jest Na jaką odległość należy znaczenie w Definicje w miejscu pracy .