nazywa podstawowy prawny co to znaczy

Czy przydatne?

Jak nazywa się podstawowy akt prawny regulujący sprawy ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Polsce?

Definicja z ang. What is the basic instrument governing the issues of protection and fire safety in Poland?, z niem. Was ist die grundlegende Regelung für die Fragen des Schutzes und der Brandsicherheit in Polen?.

Co to jest: Aktem tym jest ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, której jednolity tekst został opublikowany w numerze 147 Dziennika Ustaw RP z 2002r. pod poz. 1229 (obecnie w tekście tym wprowadzono zmianę – DzU z 2003r. nr 52, poz. 452). Uzupełnieniem jej jest ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 2002r. nr 147, poz. 1230 ze zm.)

Czym jest Jak nazywa się podstawowy akt znaczenie w Definicje w miejscu pracy .