jakieś przypadki kiedy co to znaczy

Czy przydatne?

Czy są jakieś przypadki, kiedy bezwzględnie należy podjąć walkę z ogniem jeszcze przed przybyciem straży pożarnej?

Definicja z ang. Are there any cases when absolutely need to tackle the fire before the arrival of the fire brigade?, z niem. Gibt es Fälle, in denen unbedingt brauchen, um das Feuer vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu bewältigen?.

Co to jest CZY SĄ JAKIEŚ PRZYPADKI, KIEDY BEZWZGLĘDNIE NALEŻY PODJĄĆ WALKĘ Z OGNIEM JESZCZE PRZED PRZYBYCIEM STRAŻY POŻARNEJ?: Mogą zdarzyć się takie sytuacje, np. wtedy, gdy zaniechanie działań ratowniczych może przyczynić się do Zgonu człowieka. Odpowiednikiem może być pożar w obiekcie, gdzie przebywają osoby niepełnosprawne, niemające możliwości wydostania się z zagrożonej strefy o własnych siłach. W tych przypadkach należy jednak ocenić, czy bardziej zgodne będzie podjęcie nie zawsze efektywnych działań gaśniczych, czy szybkie zorganizowanie skutecznej akcji ewakuacyjnej

Czym jest Czy są jakieś przypadki znaczenie w Definicje w miejscu pracy .