posługiwać wewnętrznymi co to znaczy

Czy przydatne?

Jak posługiwać się wewnętrznymi hydrantami pożarowymi?

Definicja z ang. How to use the internal fire hydrants?, z niem. Wie, um die internen Hydranten benutzen?.

Co to jest: Istnieją dwa typy wewnętrznych hydrantów pożarowych, różniące się rodzajem umieszczonego w nich węża gaśniczego. Hydranty zaopatrzone w zwijany w krąg albo składany w harmonijkę płaski, biały, miękki, wąż wymagają przed odkręceniem zaworu całkowitego rozwinięcia i rozprostowania tego węża. Nowsze hydranty wyposażane w półsztywny nawinięty na sporą szpulę czarny, gumowy wąż o średnicy 25 mm pracują prawidłowo bezwzględnie na liczba odwiniętego węża. Każdy wąż skończony jest tak zwany prądownicą, a więc odpowiednim urządzeniem formującym strumień wody. Najprostsze prądownice pozbawione są zaworu odcinającego i umożliwiają podawanie jedynie zwartych prądów wody. Znacząco bardziej wskazane jest wyposażanie hydrantów w prądownice uniwersalne, umożliwiające podawanie prądów zwartych i rozproszonych, mające sposobność zamykania wypływu wody przy odkręconym zaworze. Zasięg rzutu strumienia wody wynosi około 3 metrów dla strumieni rozproszonych i 10 metrów dla strumieni zwartych. W niektórych obiektach odkręcenie zaworu w hydrancie wewnętrznym skutkuje automatyczne włączenie dodatkowych, zwiększających ciśnienie wody pomp pożarowych. W trakcie posługiwania się hydrantem wewnątrz pomieszczeń należy zachować daleko idącą rozwagę i ostrożność, bo gaszenie pożaru wodą skutkuje powstawanie dużej ilości gorącej pary wodnej, mogącej stanowić poważne zagrożenie dla człowieka nie ubranego w odpowiednią odzież ochronną. Z uwagi na sposobność porażenia prądem hydrantów nie należy korzystać do czasu odłączenia zasilania elektrycznego w objętej ogniem strefie. Ratowanie ludzi z zagrożonych obiektów

Czym jest Jak posługiwać się znaczenie w Definicje w miejscu pracy .