posługiwać wewnętrznymi co to znaczy

Czy przydatne?

Jak posługiwać się wewnętrznymi hydrantami pożarowymi?

Definicja z ang. How to use the internal fire hydrants?, z niem. Wie, um die internen Hydranten benutzen?.

Co to jest JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ WEWNĘTRZNYMI HYDRANTAMI POŻAROWYMI?: Istnieją dwa typy wewnętrznych hydrantów pożarowych, różniące się rodzajem umieszczonego w nich węża gaśniczego. Hydranty zaopatrzone w zwijany w krąg albo składany w harmonijkę płaski, biały, miękki, wąż wymagają przed odkręceniem zaworu całkowitego rozwinięcia i rozprostowania tego węża. Nowsze hydranty wyposażane w półsztywny nawinięty na sporą szpulę czarny, gumowy wąż o średnicy 25 mm pracują prawidłowo bezwzględnie na liczba odwiniętego węża. Każdy wąż skończony jest tak zwany prądownicą, a więc odpowiednim urządzeniem formującym strumień wody. Najprostsze prądownice pozbawione są zaworu odcinającego i umożliwiają podawanie jedynie zwartych prądów wody. Znacząco bardziej wskazane jest wyposażanie hydrantów w prądownice uniwersalne, umożliwiające podawanie prądów zwartych i rozproszonych, mające sposobność zamykania wypływu wody przy odkręconym zaworze. Zasięg rzutu strumienia wody wynosi około 3 metrów dla strumieni rozproszonych i 10 metrów dla strumieni zwartych. W niektórych obiektach odkręcenie zaworu w hydrancie wewnętrznym skutkuje automatyczne włączenie dodatkowych, zwiększających ciśnienie wody pomp pożarowych. W trakcie posługiwania się hydrantem wewnątrz pomieszczeń należy zachować daleko idącą rozwagę i ostrożność, bo gaszenie pożaru wodą skutkuje powstawanie dużej ilości gorącej pary wodnej, mogącej stanowić poważne zagrożenie dla człowieka nie ubranego w odpowiednią odzież ochronną. Z uwagi na sposobność porażenia prądem hydrantów nie należy korzystać do czasu odłączenia zasilania elektrycznego w objętej ogniem strefie. Ratowanie ludzi z zagrożonych obiektów

Czym jest Jak posługiwać się znaczenie w Definicje w miejscu pracy .

Co znaczy Co To Jest Obciążenie Ogniowe?:
Porównanie Q) to jest ustalona w megadżulach (MJ) średnia wartość cieplna wszystkich materiałów palnych zebranych na 1 metrze kwadratowym budynku albo wydzielonych w nim poszczególnych stref pożarowych. Zasady jak posługiwać się wewnętrznymi hydrantami pożarowymi? co znaczy.
Krzyżówka Czy Osoby Zajmujące Się Konserwacją Sprzętu Przeciwpożarowego Powinny Posiadać Specjalne Uprawnienia?:
Dlaczego regulaminów, które stanowiłyby o tym, Iż osoby wykonujące konserwację gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych powinny mieć specjalne uprawnienia (wyjątkiem są konserwatorzy przeciwpożarowych jak posługiwać się wewnętrznymi hydrantami pożarowymi? krzyżówka.
Co to jest Co To Jest Dźwig Pożarowy?:
Jak lepiej ekip ratowniczych nazywany kolokwialnie dźwigiem pożarowym, to jest dźwig osobowy, który w przeciwieństwie od standartowych urządzeń tego typu musi spełniać specjalne, bardzo rygorystyczne wskaźniki jak posługiwać się wewnętrznymi hydrantami pożarowymi? co to jest.
Słownik Jakie Są Najważniejsze Akty Wykonawcze Do Ustaw  Regulujących Zagadnienia Ochrony I Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego?:
Kiedy sposób jednoznaczny podziału regulaminów wykonawczych na ważniejsze i mniej istotne, bo część z nich odnosi się jedynie do ściśle ustalonych branż, zakładów albo obiektów. Niemniej jednak jak posługiwać się wewnętrznymi hydrantami pożarowymi? słownik.
  • Dodano:
  • Autor: