może zarządzić ewakuację co to znaczy

Czy przydatne?

Kto może zarządzić ewakuację ludzi z obiektu?

Definicja z ang. Who can order the evacuation of people from the object?, z niem. Wer kann die Evakuierung von Personen aus dem Objekt zu bestellen?.

Co to jest: Odpowiednio z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2002r. nr 147, poz. 1229 ze zm.) ewakuację ludzi i mienia może zarządzić prowadzący działaniem ratowniczym strażak Państwowej Straży Pożarnej (albo inna osoba upoważniona do zarządzania takimi działaniami). Praktyka pokazuje jednak, Iż w razie zagrożenia, którego symptomy są bezpośrednio widoczne albo w jakikolwiek inny sposób odczuwalne, ewakuacja zaczyna się w sposób kompletnie spontaniczny, nierzadko wręcz chaotyczny. Dlatego główne jest, by jak najszybciej przybrała ona zorganizowaną formę i była kierowana poprzez ludzi obdarzonych mocnymi cechami osobowości, nie ulegających emocjom i cieszących się powszechnym autorytetem. 

Czym jest Kto może zarządzić ewakuację znaczenie w Definicje w miejscu pracy .