tnieją szczególne przepy co to znaczy

Czy przydatne?

Czy istnieją szczególne przepisy odnośnie do posługiwania się urządzeniami zasilanymi gazem płynnym z butli?

Definicja z ang. Are there specific rules regarding the use of the devices supplied LPG cylinders?, z niem. Gibt es bestimmte Regeln für die Verwendung der mitgelieferten Gasflaschen-Geräte?.

Co to jest: Płynny gaz, który tak faktycznie jest mieszaniną dwóch odrębnych gazów (propanu i butanu), stał się w ostatnich latach nadzwyczajnie popularnym źródłem energii cieplnej, stosowany także jest jako paliwo do napędzania pojazdów mechanicznych i wózków widłowych. Gaz ten charakteryzuje się dobrymi wyznacznikami energetycznymi, czystością spalania i łatwością konfekcjonowania i przechowywania go w stanie skroplonym. Zarówno propan, jak i butan są jednak gazami cięższymi od powietrza, o w miarę niskiej granicy wybuchowości (od około 2 do 10% obj.), co w razie nieszczelności butli albo instalacji stwarza pewnego rodzaju zagrożenia. By ich uniknąć, nie należy przechowywać butli i korzystać urządzeń zasilanych gazem płynnym w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu gruntu, w kotłowniach, hydroforniach i węzłach cieplnych albo w pomieszczeniach mających niewentylowane zagłębienia w podłodze albo gdzie umieszczono pod posadzką kanały kablowe, studzienki i tym podobne (nierozwiązana jest niestety sprawa garażowania pojazdów zasilanych gazem płynnym w podziemnych parkingach i garażach). Z podobnych względów zakazane jest napełnianie butli gazem płynnym na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu. Od stycznia 2000 r. nie wolno jest także napełniać gazem płynnym butli pomalowanych na kolor czerwony i żółty. Szczegółowe zasady posługiwania się butlami z gazem płynnym zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki z 6 września 1999 r. w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (DzU nr 75, poz. 846 ze zm.) i § 4 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 121, poz. 1138)

Czym jest Czy istnieją szczególne znaczenie w Definicje w miejscu pracy .