jakie budynki powinny co to znaczy

Czy przydatne?

Jakie budynki powinny być wyposażane w przeciwpożarową instalację wodociągową?

Definicja z ang. Which buildings should be equipped with fire water supply?, z niem. Welche Gebäude sollten mit Löschwasserversorgung ausgestattet werden?.

Co to jest: W przeciwpożarową instalację wodociągową powinny być zaopatrzone wszystkie budynki wysokie i wysokościowe, budynki o pow. powyżej 200 m2 składające się z więcej niż jednej kondygnacji kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II i ZL V, budynki kategorii ZL III średniowysokie i niskie o pow. większej niż 1000 m2, budynki produkcyjne i magazynowe o pow. 200 m2 i obciążeniu ogniowym powyżej 500 MJ/m2, garaże wielokondygnacyjne i jednokondygnacyjne na powyżej 10 stanowisk postojowych

Czym jest Jakie budynki powinny być znaczenie w Definicje w miejscu pracy .