obiekty użyteczności co to znaczy

Czy przydatne?

Co to są obiekty użyteczności publicznej?

Definicja z ang. What are public utilities?, z niem. Was sind öffentliche Versorgungsunternehmen?.

Co to jest: Przedmiotami użyteczności publicznej są wszystkie budynki albo ich części stanowiące odrębne strefy pożarowe przydzielone dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty i szkolnictwa wyższego, edukacji, opieki zdrowotnej, takie jak: przychodnie zdrowia i szpitale, opieki socjalnej i społecznej (domy dziennego pobytu emeryta, żłobki), obsługi bankowej, pocztowej, telekomunikacyjnej, handlu, usług, sportu, turystyki, obsługi pasażerskiej we wszystkich rodzajach transportu i pozostałe budynki biurowe i społeczne

Czym jest Co to są obiekty użyteczności znaczenie w Definicje w miejscu pracy .