gwarancyjny fundusz co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Fundusz Gwarancyjny

Definicja z ang. Guarantee Fund, z niem. Garantiefonds.

Co to znaczy: GWARANCYJNY FUNDUSZ: Stanowi jedno z zabezpieczeń składek zebranych w OFE. Na Fundusz Gwarancyjny składają się wpłaty dokonywane w procentowo równych częściach, z własnych środków poprzez wszystkie powszechne towarzystwa emerytalne i przychody z lokowania środków Funduszu Gwarancyjnego. Ze środków ma być pokrywany ewentualny niedobór, a Również szkody wynikające z niewykonania albo nienależytego wykonania obowiązków powszechnego towarzystwa emerytalnego związanych z zarządzaniem i reprezentacją OFE. Funduszem Gwarancyjnym administruje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka akcyjna W przypadku, gdy nie jest możliwe pokrycie niedoboru z Funduszu Gwarancyjnego - brakujące środki są uzupełniane poprzez Skarb Państwa

Czym jest Gwarancyjny fundusz znaczenie w Słownik pracy G .