zewnętrzna równość płac co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Płac Równość Zewnętrzna

Definicja z ang. External wage equality, z niem. Externe Lohngleichheit.

Co to znaczy: ZEWNĘTRZNA RÓWNOŚĆ PŁAC: Stopień, w jakim poziom płac w ramach danej organizacji odpowiada poziomowi płac na zewnętrznym rynku pracy, w obszarze ekipy porównawczej spółek (peer group). Zewnętrzną równość płac można rozpatrywać ze względu na szczeble kierowania jak i stanowiska czy płeć pracowników

Czym jest Zewnętrzna równość płac znaczenie w Słownik pracy Z .