prawo yerksa dodsona co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Prawo yerksa i dodsona

Definicja z ang. Law Yerksa and Dodson, z niem. Law Yerksa und Dodson.

Co to znaczy: Autorzy tego prawa w swoim założeniu poruszyli kwestię pobudzenia, które powiązane jest ze stresem albo motywacją. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowali dwie prawidłowości.
Pierwsze z nich zakłada krzywoliniowy związek pomiędzy pobudzeniem (napięciem) a zadaniami, jakie wykonuje pracownik (wykres 1.). Wynika z tego, Iż dla każdego zadania istnieje najlepszy poziom pobudzenia (regularnie rozumianego jako motywacja).Drugie prawo porusza kwestię związku pomiędzy trudnością zadań a poziomem motywacji. Tzn. im trudniejsze zadanie, tym niższy powinien być poziom optymalnego pobudzenia. Łatwe zadania są realizowane w Ogromną precyzją, nawet przy wysokim stopniu pobudzenia (motywacji). W przypadku trudniejszych zadań, wysokie napięcie błyskawicznie przekłada się na pogorszenie jakości pracy.
Wykres 2. Związek pomiędzy pobudzeniem a wydajnością pracy wg Yerkesa i DodsonaOpracowanie swoje Sedlak & Sedlak opierając się na „Tajniki HR”

Czym jest Prawo yerksa i dodsona znaczenie w Słownik pracy P .