stanowka op co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Opis Stanowiska

Definicja z ang. Job description, z niem. Job Description.

Co to znaczy: To podsumowanie informacji na temat stanowiska pracy, wynik analizy pracy. Zawiera zwięźle i jasno sformułowane następujące wiadomości na temat stanowiska: dane administracyjne (nazwa stanowiska, nazwa spółki, działu, nazwisko pracownika, przełożonego i analityka-autora opisu), cel stanowiska i oczekiwane wyniki, usytuowanie w strukturze organizacyjnej (komu podlega, kto jemu podlega), obszary odpowiedzialności i rodzaj podejmowanych decyzji i realizowanych czynności, środowisko i warunki pracy, wyróżniające dane stanowisko spośród innych w tym samym zakładzie i fundamentalne wskaźniki liczbowe (na przykład wysokość budżetu, rozmiar sprzedaży, liczba podległych pracowników). Opis stanowiska jest punktem wyjścia w procesie wartościowania pracy. Odgrywa istotną rolę w ocenie jego rynkowej wartości

Czym jest Stanowiska opis znaczenie w Słownik pracy S .