nieopłacana praca co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Praca nieopłacana

Definicja z ang. The work unpaid, z niem. Die Arbeit unbezahlt.

Definicja PRACA NIEOPŁACANA: Robota bez wynagrodzenia włożona w wytworzenie towarów i usług (zawiera się tu także prace realizowane w gospodarstwie domowym). Nie należy mylić tego terminu z niepłatną robotą na rzecz rodziny, terminem wykorzystywanym w niektórych państwach rozwijających się, jako robota realizowana w domu albo na farmie bez zapłaty (na przykład w gospodarstwie rolnym). Podejście neoklasyczne odrzuca termin "niepłatna", gdyż w założeniach neoklasyków decyzja o dostarczaniu pracy podejmowana jest dobrowolnie i racjonalnie z oczekiwaniem wynagrodzenia Chociaż termin ten jest użyteczny w analizie pracy na rzecz gospodarstwa domowego, stanowiącej wkład w gospodarkę i zasoby siły roboczej ale nie mającej udziału w wynagrodzeniach

Czym jest Praca nieopłacana znaczenie w Znaczenie prawo P .