nieopłacana praca co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Praca nieopłacana

Definicja z ang. The work unpaid, z niem. Die Arbeit unbezahlt.

Definicja PRACA NIEOPŁACANA: Robota bez wynagrodzenia włożona w wytworzenie towarów i usług (zawiera się tu także prace realizowane w gospodarstwie domowym). Nie należy mylić tego terminu z niepłatną robotą na rzecz rodziny, terminem wykorzystywanym w niektórych państwach rozwijających się, jako robota realizowana w domu albo na farmie bez zapłaty (na przykład w gospodarstwie rolnym). Podejście neoklasyczne odrzuca termin "niepłatna", gdyż w założeniach neoklasyków decyzja o dostarczaniu pracy podejmowana jest dobrowolnie i racjonalnie z oczekiwaniem wynagrodzenia Chociaż termin ten jest użyteczny w analizie pracy na rzecz gospodarstwa domowego, stanowiącej wkład w gospodarkę i zasoby siły roboczej ale nie mającej udziału w wynagrodzeniach

Czym jest Praca nieopłacana znaczenie w Znaczenie prawo P .

Co znaczy Pierwotne I Wtórne Roszczenia:
Porównanie uprawnień do dochodów znaczy lub bezpośrednie prawo lub uprawnienia kupione przez socjalne albo prawne związki. Zarówno pierwotne jak i wtórne roszczenia mogą być zarobkami, ale mogą to być także praca nieopłacana co znaczy.
Krzyżówka Alokacja Zasobów W Ramach Gospodarstwa Domowego:
Dlaczego którym zasoby (na przykład dochody, konsumpcja dóbr, wolny czas, inwestycje we własny postęp) są dzielone między poszczególne jednostki i konsekwencje jakie mechanizmy te przynoszą. Wielu badaczy praca nieopłacana krzyżówka.
Co to jest Globalizacja:
Jak lepiej produkcji światowej, handlu, komunikacji i finansów. Globalizacja to nie tylko ekspansja na następne światowe rynki zbytu, to także postęp telekomunikacji i technologii informatycznych, jak także praca nieopłacana co to jest.
Słownik Rada Unii Europejskiej:
Kiedy Porada Ministrów UE) jest głównym organem decydującym UE reprezentującym interesy narodowe krajów członkowskich. Jej kompetencje są określone w Traktatach: Porada UE ma kompetencje ustawodawcze (we praca nieopłacana słownik.
  • Dodano:
  • Autor: