europejska rada co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Rada Europejska

Definicja z ang. European Council, z niem. Der Europäische Rat.

Definicja RADA EUROPEJSKA: Działalność Porady Europejskiej bazuje na regularnych spotkaniach szefów rządów wszystkich piętnastu krajów członkowskich (a w razie Francji i Finalndii - głów krajów) i przewodniczącego Komisji Europejskiej. Spotkania Porady Europejskiej odbywają się w tym kraju członkowskim Unii, które w danym czasie sprawuje przewodnictwo w Unii (a więc tak zwany prezydencję). Porada Europejska spotyka się przynajmniej dwa razy do roku (przeważnie w czerwcu i grudniu) i jej kluczowym zadaniem jest określanie politycznych ram rozwoju UE. Decyzje podejmowane w trakcie spotkań Porady Europejskiej mają najważniejsze znaczenie w kształtowaniu politycznych wytycznych dla rozwoju UE. Spotkania Porady zainicjowano najpierw lat 60-tych, a ustalenie Porada Europejska pojawiło się po raz pierwszy w trakcie szczytu w Paryżu w 1974 roku. Porada Europejska - w sensie prawnym - nie jest organem WE. Rola Porady Europejskiej ustalona została w artykule 4 Traktatu o UE: "porada Europejska dostarcza Unii niezbędnych dla jej rozwoju impulsów i określa jej ogólne cele polityczne."

Czym jest Rada Europejska znaczenie w Znaczenie prawo R .