władza wykonawcza co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wykonawcza Władza

Definicja Władza Wykonawcza: działalność polegająca na wykonywaniu zadań krajów. obejmujących funkcje administrowania (realizacja ustaw) i inicjowania polityki państwa, które określone są poprzez władzę ustawodawczą. W najwyższym stopniu rozpowszechnione są dwa modele w.w.: 1. monokratyczny - całą w.w skupia jeden organ państwa (na przykład prezydent w stanach zjednoczonych ameryki); 2. dualistyczny - w.w. podzielona jest pomiędzy dwa organy, głowę państwa i rząd. W tym modelu przyjmowane są różne rozwiązania dot. wzajemnych stosunków i kompetencji pomiędzy nimi: a) mechanizm gabinetowy (na przykład w W. Bryt.); b) mechanizm kanclerski (na przykład w Niemczech). Gdy w.w. złożona jest z dwu instytucji, skutkuje to konieczność prawnego rozgraniczenia kompetencji celem uniknięcia konfliktów pomiędzy tymi organami. W Polsce, w przekonaniu konstytucji w.w. sprawują Prezydent RP i Porada Ministrów. Zobacz także: Stanów Zjednoczonych mechanizm polityczny, Ogromnej Brytanii mechanizm polityczny, Niemiec mechanizm polityczny

Czym jest władza wykonawcza znaczenie w Słownik W .