polityka ekonomiczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ekonomiczna Polityka

Definicja Polityka Ekonomiczna: takie zarządzanie poziomem przychodów i kosztów państwa i poziomem podaży pieniądza na rynku, by móc zapewnić utrzymanie wysokiego i stabilnego poziomu zatrudnienia, produkcji, poziomu cen i wzrostu gospodarczego państwie. Osiąga się poprzez odpowiednie zastosowanie polityki fiskalnej, za którą odpowiedzialny jest rząd i polityki monetarnej, za którą odpowiedzialny jest bank centralny

Czym jest polityka ekonomiczna znaczenie w Słownik P .