uczestnicy stosunków co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Międzynarodowych Stosunków Uczestnicy

Definicja Uczestnicy Stosunków Międzynarodowych: podmioty prawa międzynarodowego i inne podmioty stosunków międzynarodowych, które charakteryzuje prowadzenie niezależnej działalności, wchodzenie w związki z innymi, wpływanie na bieg wydarzeń świat. Aktywność uczestników musi być ciągła, zamieniać albo utrwalać w sposób świadomy stan środowiska międzynar. Do u.s.m. zalicza się państwa, organizacje międzynar., narody walczące o utworzenie własnego państwa, inne ogromne i małe ekipy społ. i ich organizacje podejmujące transnarodową aktywność (na przykład kościoły, partie polityczne), korporacje transnarodowe, a także osoby fizyczne. Tworzą one społeczność międzynarodową

Czym jest uczestnicy stosunków znaczenie w Słownik U .