zagrożenia ekologiczne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ekologiczne Zagrożenia

Definicja Zagrożenia Ekologiczne: specjaliści wyróżniają w latach 90. cztery kluczowe rodzaje z.e. o globalnym charakterze: 1. rozprzestrzenianie się substancji toksycznych nie dających się biologicznie rozłożyć - chemicznych albo radioaktywnych; 2. niszczenie lasów i zakwaszanie akwenów wodnych poprzez trucizny przemysłowe; 3. zanieczyszczenie górnych warstw atmosfery poprzez chlorofluorowęglowodory, które wywołują uszkadzanie warstwy ozonu ( dziura ozonowa) i w konsekwencji tego przyrost przenikania szkodliwych promieni ultrafioletowych; 4. sukces cieplarniany. Oprócz tego istnieje stałe skażanie powietrza poprzez inne pierwiastki
i związki chemiczne i zapylenie, a również katastrofalny wzrost ilości śmieci. Szczegółowe problemy to zagłada lasów tropikalnych i doprowadzanie do masowego, przyśpieszonego wymierania gatunków. Zobacz także ekologia, ekologizm

Czym jest zagrożenia ekologiczne znaczenie w Słownik Z .