start co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Start

Definicja Start: rokowania rozbrojeniowe prowadzone poprzez USA i ZSRR od 29 VI 1982 w kwestii redukcji zbrojeń strategicznych, przerwane 8 XII 1983 przez wzgląd na narastającym napięciem w relacjach międzynar. (program amer. obrony strategicznej SDI gwiezdne wojny, budowa stacji radarowej w Krasnojarsku naruszająca układ o ograniczeniu mechanizmów antyrakietowych, zamrożenie wzajemnych stosunków), i wznowione w 1985. Pierwszy faza w drugiej ich fazie zakończył się podpisaniem w Moskwie i Waszyngtonie (31 VII 1991) układu Początek I, zobowiązującego sygnatariuszy do redukcji broni strategicznych o zasięgu 5000 km o około 30% pośrodku 7 lat. Do końca 1992 został on ratyfikowany poprzez USA, Rosję i Kazachstan, w 1993 - Białoruś i Ukrainę. Układ wszedł w życie w 1994 Kazachstan pozbył się kompletnie broni jądrowej
w 1995, Ukraina w 1996. Rosja i USA niszczyły systematycznie własne zapasy,
w 1993 zaś podpisały w Moskwie następny traktat Początek II. To porozumienie zakłada likwidację pośrodku 10 lat (do 1 I 2001) 2/3 zapasów broni strategicznej obu stron. Dyskusje wokół poszerzania NATO na państwa Europy Środkowej i Wschodniej, przeciwko czemu protestowała Rosja zahamowało podpisanie jeszcze dalej idącego układu - Początek III, także ratyfikacja Początek II została zawieszona w parlamencie ros., mimo Iż USA układ ratyfikowały

Czym jest START znaczenie w Słownik S .