rozbrojenie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rozbrojenie

Definicja Rozbrojenie: ograniczenie, zredukowanie zbrojeń bądź całkowite i powszechne rozbrojenie. Przedmioty tego procesu pojawiły się w XIX w., jednak dopiero narady i organizacje w XX w. zajęły się r. w pełni. Dot. tego I Narada Haska w 1899, rozbudowane prace w tej dziedzinie podjęła Liga Narodów, łącznie z Naradą Rozbrojeniową 1926-31. Temat wrócił po II wojnie świat. w nowym wymiarze z racji na intensywny wyścig zbrojeń, jako rezultat konfliktu Wschód-Zachód i na skutek pojawienia się broni jądrowej i postępu nauk.-techn. Dlatego także podejmowano rokowania rozbrojeniowe, a ONZ wskazała docelowe zasady, którymi należy kierować się przy opracowywaniu projektów r. - powszechność, całkowitość, równoważność, kontrola międzynar., powiązanie r. z bezpieczeństwem międzynarodowym. Zobacz rokowania rozbrojeniowe, dezatomizacja, umowy w kwestii kontroli zbrojeń i rozbrojenia

Czym jest rozbrojenie znaczenie w Słownik R .