stratyfikacja społeczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Społeczna Stratyfikacja

Definicja Stratyfikacja Społeczna: uwarstwienie społ.; koncepcja podziału społ. polegająca na jego rozpatrywaniu pod kątem istnienia warstw (klas, stanów, grup społ.-zawod.) różniących się pomiędzy sobą pod względem na przykład dochodu, prestiżu, wieku, kwalifikacji, wykształcenia, pełnionych funkcji i tak dalej Pozycja danej warstwy społ. (wyższa - niższa) zależy od uznawanego w danym społ. mechanizmu wartości. Jednym z pierwszych, który podjął (lata 30. XX w.) badania nad s.s. był amer. uczony W.L. Warner. Opierając się na analizy małomiasteczkowej społ. amer. wyodrębnił (wg mierników dochodu, wykształcenia, zawodu) 6 warstw mających nierówny prestiż: wyższa - wyższa i wyższa - niższa, średnia - wyższa i średnia - niższa, niższa - wyższa i niższa - niższa

Czym jest stratyfikacja społeczna znaczenie w Słownik S .