potrzeba co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Potrzeba

Definicja Potrzeba: w psychologii, odczuwany poprzez jednostkę brak czegoś na przykład człowiek potrzebuje pokarmu, co znaczy, Iż może żyć tylko wtedy, gdy ma co jeść. Liczba potrzeb człowieka jest nieograniczona, stanowią one źródło aktywności każdej jednostki, która dąży do ich relatywnie szerokiego zaspokojenia. Rozróżnia się p. wewn., na przykład fizjologiczne i p. zewn., które są wyrazem zależności człowieka od otoczenia. W tej ekipie wyróżnić można na przykład p. biologiczne (na przykład seksualne), społ.-kult. (na przykład p. sklepów, kin), p. materialne (na przykład p. samochodu, lodówki). Brak możliwości zaspokojenia p. prowadzi do frustracji. Ważne znaczenie dla zrozumienia motywacji człowieka wywarła teoria p. przygotowana poprzez A.H. Maslowa. Wg niego w najwyższym stopniu wymagają zaspokojenia p. fizjologiczne i p. wyższego stopnia, jest to bezpieczeństwa, przynależności i miłości, szacunku. Następne miejsca w hierarchii p. zajmują: p. wiedzy i p. estetyczne. Gdy jednostka zaspokoi wszystkie wymienione p., jej motywacja zostaje zorientowana na samorealizację - p. rozwoju własnego potencjału, doskonalenia siebie. Teoria Maslowa pomaga więc w zrozumieniu, że bez zaspokojenia p. niższych, przede wszyst-kim fizjologicznych, jednostka nie może przejść do p. wyższych. Zobacz także potrzeba ekonomiczna

Czym jest potrzeba znaczenie w Słownik P .