delano franklin roosevelt co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Delano Franklin Roosevelt

Definicja Roosevelt Franklin Delano: prez. USA w latach 1933-45. Przedtem aktywny polityk, gubernator Nowego Jorku. Pierwszy moment jego prezydentury zaznaczył się nową polityką gosp.-społ. (New Deal), mającą wyprowadzić społ. z wielkiego kryzysu przez przedmioty interwencjonizmu państwowego. Drugi moment to czasy II wojny świat. i zmiana polityki amer. wobec spraw euro. Z jego inicjatywy USA udzieliły zwiększonej pomocy materialnej państwom walczącym z A. Hitlerem. Po ataku Japończyków na Pearl Harbor zdecydował się na sojusz z
J. Stalinem, akceptując wpływy ZSRR w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspierał Chiny i mechanizmy dekolonizacji, zakładając, że poszerzy w ten sposób wpływy amer. na obszarach zajętych dotąd poprzez Europejczyków. Był jednym z artystów nowego mechanizmu uniwersalnej współpracy w świecie, wyrażonemu w formie ONZ

Czym jest Roosevelt Franklin Delano znaczenie w Słownik R .

Co znaczy Rząd Mniejszościowy:
Porównanie gabinetowych systemach, rząd, który nie ma poparcia większości deputowanych w parlamencie. Rz.m. powstaje z reguły w wypadku, gdy ugrupowania większościowe nie mogą wyłonić rządu z racji na różnice roosevelt franklin delano co znaczy.
Krzyżówka Rata:
Dlaczego zobacz sprzedaż ratalna roosevelt franklin delano krzyżówka.
Co to jest Rada Pedagogiczna:
Jak lepiej organ szkoły albo innej placówki oświatowej (zatrudniającej przynajmniej 3 nauczycieli) w dziedzinie realizacji jej statutowych zadań dot. kształcenia, wychowania i opieki. W skład r.p. wchodzą roosevelt franklin delano co to jest.
Słownik Reformizm:
Kiedy kierunek w ruchu robot. odrzucający rewol. sposoby walki o obalenie kapitalizmu na rzecz wprowadzenia stopniowych reform społ., ekon. i polit. Tym samym przejście do socjalizmu miało się odbyć w roosevelt franklin delano słownik.
  • Dodano:
  • Autor: