delano franklin roosevelt co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Delano Franklin Roosevelt

Definicja Roosevelt Franklin Delano: prez. USA w latach 1933-45. Przedtem aktywny polityk, gubernator Nowego Jorku. Pierwszy moment jego prezydentury zaznaczył się nową polityką gosp.-społ. (New Deal), mającą wyprowadzić społ. z wielkiego kryzysu przez przedmioty interwencjonizmu państwowego. Drugi moment to czasy II wojny świat. i zmiana polityki amer. wobec spraw euro. Z jego inicjatywy USA udzieliły zwiększonej pomocy materialnej państwom walczącym z A. Hitlerem. Po ataku Japończyków na Pearl Harbor zdecydował się na sojusz z
J. Stalinem, akceptując wpływy ZSRR w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspierał Chiny i mechanizmy dekolonizacji, zakładając, że poszerzy w ten sposób wpływy amer. na obszarach zajętych dotąd poprzez Europejczyków. Był jednym z artystów nowego mechanizmu uniwersalnej współpracy w świecie, wyrażonemu w formie ONZ

Czym jest Roosevelt Franklin Delano znaczenie w Słownik R .